Velkommen til Legelinjen AS!

Vi tilbyr private legetjenester levert hjem til deg.
Vi ønsker å være distriktsvennlige og kommer hjem til deg uansett hvor du bor*.

Vi tar oss av sykdommer innenfor det allmennmedisinske feltet.
Konseptet er omtrent til å forstå som en buss-linje der vi kjører faste ruter.

          Dersom liv eller helse står i fare: ring 113!

 

*Det forutsettes fremkommelighet med bil til huset. Hunder må være innestengt i eget rom eller bur.