Korona

Håndtering av Korona hos Legelinjen 

Hos Legelinjen skal pasienten være trygg til enhver tid. Legelinjen følger derfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler fra myndighetene. 

Smittevern hos Legelinjen innebærer blant annet at du som pasient under en ny pandemi/epidemi vil bli ringt på forhånd av timen for å besvare følgende spørsmål:

  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, forkjølelsesymptomer, sår hals, feber)?
  • Har du magesmerter?
  • Har du vært i utlandet i løpet av de siste 14 dager?
  • Er du blitt satt i isolasjon eller karantene?
  • Har du vært i kontakt med en person som er smittet eller mistenkt smittet i løpet av de siste 14 dagene?
  • Bor du i samme husstand med en som er i isolasjon/karantene?

Dersom ett av spørsmålene besvares med “ja” vil du bli håndtert som mulig koronasmittet pasient. 

Under en pandemi bes du som pasient bes til å sørge for at det er minst mulig personer i huset under legebesøket. Dette med tanke på smittevern.