Om oss

Legelinjen AS ble startet opp av Dr. med (D) Friederike Julia Rieger i 2016.

Vår visjon er å tilby legetjenester basert på hjemmebesøk.

I tider hvor tidspresset er stort og det kan være vanskelig å ta seg fri fra jobb ønsker vi å tilby en løsning – legen kommer til pasienten.

Pasientene skal både slippe reisetid og ventetid på et venterom.

Vi ønsker også er å være distriktsvennlige slik at eldre pasienter som bor langt fra legekontor får muligheten til å få hjelp / oppfølging av sine sykdommer der de er.

Våre leger:

Dr. med. (D) Friederike Julia Rieger, spesialist i allmennmedisin, Medlem av Den Norske Legeforeningen

  • utdannet ved Westfälische-Wilhelms-Universität i Münster (D)
  • 2001 tysk autorisasjon
  • 2004 norsk autorisajon
  • 2008 tysk doktorgrad
  • mangeårig erfaring som fastlege, sykehjemslege og legevaktlege
  • erfaring fra BUP og DPS
  • 2017 spesialist i allmennmedisin

Kontakt:

Telefon: 95 822 713                                                           org. nr. 917 325 251                                                                                           www.legelinjen.no
Postadresse: Jervstien 3, 2480 Koppang

Personvernerklæring for Legelinjen

Personvernerklæringen informerer deg som bruker hvordan Legelinjen AS , org. 917 325 251, (“Legelinjen”, “vi”, “våre”, “oss” ) bruker og beskytter dine personopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Legelinjen samler inn og bruker opplysninger om deg som pasient. Det kan være identitetsopplysninger (for eksempel navn, kjønn, fødselsnummer); kontaktinformasjon (for eksempel adresse, telefonnummer, e-post) og som leverandør av helsetjenester også informasjon om din helsetilstand, arbeidssted og stillingsprosent.

Legelinjen vil også kunne bruke anonymiserte data for analyse av optimalisering av driften. Slik informasjon kan bli samlet inn fra deg gjennom undersøkelser rettet mot brukertilfredshet.

Kunde- og medlemsservice:

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendig for å følge opp ditt kundeforhold som for eksempel kontaktinformasjon, betaling, timeavtaler og annen informasjon vi trenger for å administrere ditt kundeforhold.

Når det blir mulighet for medlemskap og du blir medlem, vil vi i tillegg samle inn opplysninger om deg som vi behøver for å administrere ditt medlemskap. Dette er blant annet opplysninger om familiemedlemmer hvis det tegnes familiemedlemsskap, hvilke tjenester som inngår i medlemskapet osv.)

Vi vil samle inn og bruke opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, og disse oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere avtalen.

Pasient – og behandlingsopplysninger:

Når du mottar helsehjelp eller behandlinger hos Legelinjen, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal i henhold til lov om helsepersonell kapittel 8 § 39.

I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver.

I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm.

Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del i behandlingen.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, der det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med medisinsk behandler hos oss.

Legelinjen sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kundeforholdet.

For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Innsyn:

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem har fått utlevert opplysninger fra den.

Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte behandlende lege.

Informasjonssikkerhet:

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til helsepersonellet som jobber i Legelinjen og som har et tjenstlig behov. All vår helsepersonell har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med Legelinjen som pasient. All kommunikasjon du har med Legelinjen er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss per epost, SMS eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon eller SMS. Ved bruk av SMS skal du kun angi navn og adressen din slik at vi kan kontakte deg for time. Så fort du er blitt kontaktet og har fått timen slettes din SMS. Husk at du ikke skal oppgi helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss per SMS.

Bruk av informasjonskapsler (cookies):

Legelinjen samler ikke inn personopplysninger om besøkende på nettsidene.

Vi gjør likevel oppmerksom på at personopplysninger også kan bli generert av tekniske prosesser slik som informasjonskapsler (cookies) og innbygging av innhold fra tredjeparter, som f.eks. Youtube og Google Maps. Legelinjen bruker informasjonskapsler for å sanke anonym besøksstatistikk.

Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvilke sider du har besøkt, hvilken webleser du har brukt.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre måten våre nettsider fungerer for deg. Vi bruker også informasjonskapsler til statistisk analyse og funksjoner, for eksempel hvor ofte en side er vist og brukte søkeord, for å forbedre kvaliteten og innholdet på våre nettsider.

Informasjonskapsler er noen ganger brukt til å innsamle data som anses som personlig, f. eks. IP-adresser, men ingen data som er direkte relatert til deg.

Du kan styre informasjonskapsel-bruken ved å tilpasse innstillingene i nettleseren. Allerede lagrede informasjonskapsler kan også slettes automatisk. Hvis informasjonskapselen er deaktivert eller fjernet, kan du oppleve begrenset tilgang til enkelte funksjoner på våre nettsider.

Personvernombud:

Ta kontakt med vårt personvernombud Dr. med. (D) Friederike Rieger dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du vil be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål som gjelder personvern i Legelinjen. Personvernombudet kan nås per post på Jervstien 3, 2480 Koppang eller på telefon 95 82 27 13.

Ansvarsrett:

Ansvar for innhold:
Dette nettstedet underligger norsk lovverk. Vi bruker mye tid og nøyaktighet for at innholdet i våre sider skal være mest mulig riktig. Allikevel overtar vi ikke ansvaret for at hele innholdet er riktig, fullstendig eller oppdatert til enhver tid. Vi er ikke forpliktet å overvåke oversendt eller lagret fremmed informasjon eller å etterforske omstendigheter som tyder på en aktivitet i strid med lovverket. Forpliktelser å fjerne eller sperre bruk av informasjon etter allminnelige lover er ikke berørt av dette.  Det overtas ingen ansvar før tidspunktet vi mottar informasjon om et konkret lovbrudd. Ved slik informasjon vil vi fjerne innholdet det gjelder omgående. 

Annet

Legelinjen fraskriver seg alt ansvar for innhold på sider som er lenket opp mot Legelinjen. Å lenke seg til Legelinjen sine nettsider kan kun skje med uttrykkelig tillatelse fra Legelinjen selv.