Priser

Våre priser (i norske kroner):

Merk! Det kommer ingen km-godtgjørelse i tillegg!

 • Konsultasjon hjemme hos deg (20 minutter):                                                              850,- kr*
 • Tidstakst (for konsultasjoner som varer utover 20 minutter faktureres i tillegg) : 380,- kr per påbegynt 15 min.
 • Telefonsamtale (gjelder ikke ren timebestilling) :                                                        300 kr (inntil 15 min)
 • Brev på prøvesvar (inklusive medisinsk vurdering av prøven)/henvisning :           300,- kr per brev
 • Undersøkelse for førerkortattest (OBS Tidstakst kan komme i tillegg!):                  990,- kr                                                        (Husk at helseattest for førerkort er en sakkyndig erklæring slik at det kreves tilgang til tidligere journal fra fastlegen.)                                

Tillegg for undersøkelser:

 • EKG (= hjerteprøve) :                                                                                                           200,- kr
 • blodprøve kapillær (= stikk i fingeren, f. eks. CRP, Hb, blodsukker m.m.) :                  80,- kr per blodprøve
 • Spirometri (= pusteprøve) :                                                                                                200,- kr
 • 24-timers- blodtrykksmåling :                                                                                            200,- kr, utføres kun etter forhåndsavtale ifm en konsultasjon
 • Doppler-undersøkelse:                                                                                                          80,- kr
 • eventuelle materiell-kostnader for prosedyrer som ikke er oppgitt ovenfor kommer i tillegg

*Det forventes at veien er tilstrekkelig brøytet frem til husdøra om vinteren. Legen har ingen mulighet til å ta en fottur til f. eks. hytta eller lignende. Hunder skal være sperret inn i eget rom eller bur. Det forventes at pasienten er tilgjengelig på angitt adresse til tildelt tidspunkt. Ved manglende tilstedeværelse av pasientens side vil det faktureres full konsultasjonsgebyr. Likeså ved manglende fremkommelighet.                                     OBS! Pasienter som ikke snakker tilstrekkelig norsk må angi tolkebehov og vil bli fakturert for brukt tolketjeneste. Det holder ikke at den venn, dvs. en person som ikke er autorisert, fungerer som tolk. Ved manglende oppmøte/tilstedeværelse vil pasienten faktureres også for ubrukt tolk. Faktureringen skjer alltid i henhold det bedriften selv blir fakturert fra tolketjenesten.