Tjenester

Vi tilbyr følgende:

 • legekonsultasjon hjemme hos pasienten
 • undersøkelse og behandling av sykdommer innenfor allmennmedisin
 • kontroll av kroniske sykdommer (f. eks. diabetes, høyt blodtrykk, stoffskiftesykdommer m.m.)
 • henvisning til spesialisthelsetjenesten (dersom medisinsk indisert)
 • henvisning til røntgen, fysioterapi m.m. (dersom medisinsk indisert)
 • undersøkelse for førerkortattest, helsesjekk
 • kapillære blodundersøkelser: CRP (måler betennelse i kroppen)
  Hb (= ”blodprosent”) blodsukker
 • måling av blodtrykket
 • prøvetaking, f. eks. ved halsbetennelse
 • EKG
 • 24-timers blodtrykksmåling
 • spirometri (= undersøkelse av lungens funksjon)
 • doppler-undersøkelse (= undersøkelse av blodsirkulasjon)
 • pulsoxymetri  (= måling av surstoff i blodet)
 • blodprøver (for utfyllende opplysninger se nedenfor)
 • undersøkelser av urinprøver

Når det gjelder større blodprøver vil legen kunne rekvirere de nødvendige blodprøvene. Avhengig av bopel kan pasienten få tatt blodprøvene hjemme eller få rekvisisjonen i hånden og kan ta blodprøvene ved laboratoiret på sykehuset Tynset. Åpningstiden på sykehusets laboratoiret er hverdager mellom kl. 08.30 – 09.30 og mellom kl. 10 – 15. Tjenesten koster 300 kr per blodprøve/blodprøverekvisisjon. Pasienten vil bli fakturert for dette på forhånd fra Legelinjen AS.*

*Det forventes at pasienten tar blodprøver som legen anbefaler etter medisinsk vurdering.