Tjenester

Vi tilbyr følgende:

 • legekonsultasjon hjemme hos pasienten
 • undersøkelse og behandling av sykdommer innenfor allmennmedisin
 • kontroll av kroniske sykdommer (f. eks. diabetes, høyt blodtrykk, stoffskiftesykdommer m.m.)
 • henvisning til spesialisthelsetjenesten (dersom medisinsk indisert)
 • henvisning til røntgen, fysioterapi m.m. (dersom medisinsk indisert)
 • undersøkelse for førerkortattest, helsesjekk
 • kapillære blodundersøkelser: CRP (måler betennelse i kroppen)
  Hb (= ”blodprosent”) blodsukker
 • måling av blodtrykket
 • prøvetaking, f. eks. ved halsbetennelse
 • EKG
 • spirometri (= undersøkelse av lungens funksjon)
 • doppler-undersøkelse (= undersøkelse av blodsirkulasjon)
 • pulsoxymetri  (= måling av surstoff i blodet)
 • blodprøver (for utfyllende opplysninger se nedenfor)
 • undersøkelser av urinprøver

Når det gjelder større blodprøver vil legen kunne rekvirere de nødvendige blodprøvene. Avhengig av bopel kan pasienten få tatt blodprøvene hjemme eller få rekvisisjonen i hånden og kan ta blodprøvene ved laboratoiret på sykehuset Tynset. Åpningstiden på sykehusets laboratoiret er hverdager mellom kl. 08.30 – 09.30 og mellom kl. 10 – 15. Tjenesten koster 300 kr per blodprøve/blodprøverekvisisjon. Pasienten vil bli fakturert for dette på forhånd fra Legelinjen AS.**

*Videokonsultasjon kan kun brukes etter forhåndsavtale med legen. Følgende tilstander kan IKKE tas på videokonsultasjon: akutte tilstander som for eksempel brystsmerter, pustevansker, blødninger, hodeskader, brudd, plutselig innsettende og/eller sterke smerter, brannskader, psykose eller andre tilstander som fører til forandring av din mentale tilstand, epileptiske eller andre krampetilstander, feber (særlig hos barn), forskrivning av A- eller B-preparater, forskrivning av legemidler som krever fysisk undersøkelse, tilstander der fysisk undersøkelser/blodprøver eller annen prøvetaking er påkrevd.

Dersom du har avtale om videokonsultasjon bruk en link som du får tilsendt per tekstmelding når du skal koble deg opp til videokonsultasjon. Du må ha god internett dekning og sitte et rolig sted der du kan snakke privat. Hodetelefoner er av fordel for å oppnå best mulig lydkvalitet. Dersom det skulle oppstå problemer under videokonsultasjonen slik at forbindelsen blir brutt, vil behandler ringe deg. Dersom det viser seg under videokonsultasjonen at du allikevel har behov for fysisk undersøkelse kan legen omgjøre videokonsultasjon til et hjemmebesøk. Du vil i så fall være nødt til å betale for både videokonsultasjonen OG hjemmebesøket. 

**Det forventes at pasienten tar blodprøver som legen anbefaler etter medisinsk vurdering.